สนามกอล์ฟสว่างรีสอร์ท
99 หมู่ 2 ตำบล สระพัง อำเภอ เขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี
Tel : 032-706034-6, 081-192-4407
01
-081-192-0558
Email address : sawangmpe@hotmail.com
info@sawangresortgolf.com